Reklamace

Postup reklamace

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy nepříjemná. Internetový obchod www.playco.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace. Prosíme vás, abyste v případě reklamace vždy dodržovali následující postup:

  • Zašlete na adresu e-mail, kde uvedete typ výrobku, datum zakoupení a co nejpodrobněji popíšete závadu výrobku. Pro urychlení celého procesu doporučujeme uvést i telefonní kontakt na vás. Do dvou pracovních dnů Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup, vyčkejte na tyto instrukce a řiďte se jimi.
  • Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně podávajícího.
  • Prodávající bude zákazníka bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení a v případě potřeby konzultovat další postup.
  • V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.
  • Reklamace prosím zasílat na adresu provozovny !!!!
  • PLAYCO, s. r. o.
    Olomoucká 7/9 Brno - 61800

Ke stažení

Aktuální stav košíku
KošíkPočet kusu: 0 Ks
Celkem: 0,- Kč
Přihlášení zákazníka
Kontakt

Značky