Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu

PLAYCO, s. r. o.
Olomoucká 7/9, Brno - 61800

IČ: 269 77 630
DIČ: CZ26977630
Společnost vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou C 49431


Objednávka zboží

Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.playco.cz je závazná a za objednávku se považuje, že kupující (návštěvník stránek www.playco.cz) potvrdí obsah nákupního košíku, počet kusů zboží, cenu a formu úhrady zboží. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle. Objednáním kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.playco.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím (provozovatelem stránek www.playco.cz) po uzavření objednávky jsou vůči této objednávce neúčinné. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání.


Odpovědnost za vady zboží a záruka

Pokud není uvedeno jinak, je zboží prodáváno na paritě EXW sklad prodávajícího a poskytována záruka v souladu s platnými právními předpisy.

  • Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.
  • V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce (případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového). Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
  • Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Záruku je možné uplatnit osobně v sídle firmy PLAYCO, s. r. o., nebo postupujte dle návodu v oddíle Postup reklamace
  • Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění pro kupujícího - podnikatele je 1 měsíc 

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno, není již možné zásilku stornovat. PLAYCO, s. r. o. si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech: zboží není možné doručit, protože se již nedodává, zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo) objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky).

Ochrana osobních dat

Provozovatel serveru firma PLAYCO, s.r.o. (IČO: 26977630) se řídí při zpracování informací o zákaznících dle platných zákonů České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Všechny informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných adresních údajů, které jsou předávány přepravním společnostem.

Odpovědnost za obsah

PLAYCO, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Společnost neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců a mohou obsahovat drobné technické odchylky.

Platnost obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru Playco.biz. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 3.3.2008.

Návod k registraci partnera

1) klikněte na nápis "Registrace" vpravo
2) vyplňte registrační tabulku a potvrďte tlačítkem „Registrace“ vpravo dole (pokud si – z nějakého důvodu – nepřejete tabulku vyplnit, dejte nám prosím vědět, rádi to učiníme za Vás)

3) Zaškrtněte políčko „Chtěli byste se stát našim partnerem? Zatrhněte prosím toto políčko ! (platí pouze pro firmy s vyplněným IČ)“

4) informace pro aktivaci Vašeho účtu a přihlašovací jméno a heslo Vám budou zaslány po autorizaci naším pracovníkem na sdělenou e-mailovou adresu; po doručení e-mailu prosím aktivujte svůj účet dle přiložených pokynů; poté bude Váš partnerský účet autorizován naším pracovníkem

5) přihlaste se vyplněním mailu a hesla v sekci „Přihlášení zákazníka“ vpravo a potvrďte stiskem tlačítka se symbolem

6) Po přihlášení se v sekci „Přihlášení zákazníka“ zobrazí červený pruh s nápisem „Obchodní partner“; nyní máte plný přístup do partnerské sekce.  

 

 

Ke stažení: 

Obchodní podmínky ke stažení.


Aktuální stav košíku
KošíkPočet kusu: 0 Ks
Celkem: 0,- Kč
Přihlášení zákazníka
Kontakt

Značky